Będzie to główne medium przepływu informacji
Wpisz 0 jeśli wsród uczestników nie ma osób poniżej 18 roku życia.